İşletmenin çalışma süreçleriyle en iyi şekilde örtüşecek teknolojik altyapı ve bilgi teknolojileri gereksinimlerinin saptanması, beklenti ve gereksinimlere uygun çözümlerin tanımlanması, tanımlanan bu çözümler için donanım ve yazılım bileşenlerinin tedarik edilmesi, uygulama geliştirme ve sistemi devreye alma evrelerinin belirlenmesi ve tüm bu süreçlerin ulusal ve uluslararası standartlara uygunluğunun denetlenmesine yönelik danışmanlık hizmetleri sunmaktayız. Kurumsal danışmanlık kapsamında sunduğumuz hizmetlerin süreçlerinden bazıları şunlardır;

 • İşletmenin faaliyet alanları bazında incelenmesi, mevcut donanım ve yazılım envanterinin çıkarılarak, gereken bilişim yatırımlarının tespit edilmesi.
 • Yapılması gereken değişiklik ve yeniliklerin mevcut sistemlerin yapısına uyumlu olması.
 • Bilişim projelerine destek verecek ekiplerin kurularak, proje liderinin atanması ve proje yönetim eğitimlerinin verilmesi.
 • Sistemlerin herhangi bir nedenle kısmen veya tamamen çalışamaz duruma geleceği düşünülerek, verileri ve yazılımları güvence altına alacak planların yapılması.
 • Sistemler üzerinde bulunan işlerin; veri kaybı, virüs veya herhangi biri tarafından zarar verilmemesi için alınacak güvenlik önlemlerinin belirlenmesi.
 • Yazılımların lisanslarını kontrol edilmesi ve şirket yapısına uygun lisans politikaları geliştirilmesi.
 • Donanım ve yazılım konfigürasyonlarından beklenen performansın elde edilebilmesi ve performansın sürekliliği için yönetim politikalarının oluşturulması.
 • Sistemlerin güvenilirliğini ve uygulanabilirliğini yönetmek için düşük maliyet ile standartların oluşturulması.

 

ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi

ISO 9001:2008 standardı;her tür sektör, büyüklük ve türde ki kuruluş tarafından kullanılabilen bir kalite yönetim standardıdır.

Bu standartların her büyüklük ve sektörde; İşletmelerin tamamına uygulanabilme özelliği vardır. Bu özelliği ile her kuruluşa yönetim sistemlerini kurma ve işletme noktasında model teşkil eder. ISO 9001,Ürüne verilen bir belge değildir. Firmanın tamamına verilir.

 

SİSTEMİN ŞİRKETİNİZE SAĞLAYACAĞI FAYDALAR:

 • Şirketinizin imajını güçlendirerek prestij sağlar.
 • Müşterinizin şirketinize olan güvenini artırır.
 • Müşteri portföyünüzü genişletir, pazar payını artırır.
 • İhracat imkânı sağlar.
 • Toplam Kalite Yönetimi için bir basamaktır.
 • Etkili bir dokümantasyonun getirebileceği faaliyetlerin ve sürekli gelişimin izlenilebilmesini sağlar.
 • Etkin bir Kalite Yönetim Sisteminin oluşturulması sağlar.
 • Sadece yapılanların değil, gelişiminde dokümantasyonunu sağlar.
 • Yasal şartlara uygunluğunuzu gösterir.
 • Resmi ihalelere girmenizi sağlar.
 • Fireleri ve geri döngüleri azaltarak maliyetleri düşürür.
 • Bakım maliyetlerini azaltır.
 • Müşteri şikâyetlerinizi azaltır.
 • Yönetime kalite kültürü sayesinde yönetim kolaylığı sağlar.
 • Proses yönetimine geçişi sağlar.
 • Tedarikçilerin kalite sistemiyle yönetimini sağlayarak performansını geliştirir.
 • Süreçlerin etkili yönetimiyle şirket performansının iyileştirilmesini sağlar.
 • Tetkikler size uluslar arası bir standarda uygun olarak üçüncü göz avantajıyla gerekli önlemleri almanız için fırsatlar oluşturacaktır.

 

ISO 9001 HİZMET İÇERİĞİMİZ:

ISO 9001 danışmanlık hizmeti; henüz yeni kurulmuş veya daha önce kurulmuş fakat sistem belgesi bulunmayan veya sistem belgesine sahip firmalara tarafımızdan ISO 9001 sisteminin kurulumu, yeniden kurulumu veya performansının artırılması amacı ile verilen bir hizmettir.

Dokümantasyon yapısının oluşturulması;Bu aşamada, ISO 9001 KYS Standardına uygun olarak; Kalite el Kitabı, Görev Tanımları (Organizasyon El Kitabı), Prosedür, Proses, Planlar, Talimatlar, Formlar, Listeler gibi dokümanlar oluşturulacaktır.

ISO 9001 KYS ile ilgili verilecek eğitimler;

 • ISO 9001 KYS Temel Eğitimi
 • ISO 9001 KYS İç Denetçilik Eğitimi
 • ISO 9001 Dokümantasyon Eğitimi

Oluşturulan dokümantasyonun uygulanması ve sürekli iyileştirilmesi Bu aşamada sisteminiz için oluşturulmuş dokümanların uygulamaları gerçekleştirilecek ve süreç performans kriterlerine ve hedeflere yönelik istatistikî çalışmalar için veriler toplanacaktır.

ISO 9001 danışmanlık hizmet süresi; Çalışma yapılacak firmanın faaliyet alanı büyüklüğü(çalışan sayısı, metrekaresi, bayileri vb.) ne bağlı olarak 2-6 ay arasında tamamlanabilmektedir.

ISO 9001 denetim öncesi hazırlık: ISO 9001 sistemleri en az yılda bir defa denetlenmek zorundadır. Her ISO 9001 belgesi 3yıl süre ile geçerlidir. Belgelendirme denetiminden sonraki 3 yıl boyunca her yıl ara denetimler gerçekleştirilir. Ara denetimlerde veya belgelendirme denetimlerinde firmaların ISO 9001 standardı ile ilgili minimum şartları yerine getirmeleri gerekmektedir. Bu gerekliliği sağlamak için Genç Danışmanlık uzman danışmanları gereken desteği en iyi şekilde sunmaktadırlar.

 • ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi

  ISO 9001:2008 standardı;her tür sektör, büyüklük ve türde ki kuruluş tarafından kullanılabilen bir kalite yönetim standardıdır.

  Bu standartların her büyüklük ve sektörde; İşletmelerin tamamına uygulanabilme özelliği vardır. Bu özelliği ile her kuruluşa yönetim sistemlerini kurma ve işletme noktasında model teşkil eder. ISO 9001,Ürüne verilen bir belge değildir. Firmanın tamamına verilir.

   

  SİSTEMİN ŞİRKETİNİZE SAĞLAYACAĞI FAYDALAR:

  • Şirketinizin imajını güçlendirerek prestij sağlar.
  • Müşterinizin şirketinize olan güvenini artırır.
  • Müşteri portföyünüzü genişletir, pazar payını artırır.
  • İhracat imkânı sağlar.
  • Toplam Kalite Yönetimi için bir basamaktır.
  • Etkili bir dokümantasyonun getirebileceği faaliyetlerin ve sürekli gelişimin izlenilebilmesini sağlar.
  • Etkin bir Kalite Yönetim Sisteminin oluşturulması sağlar.
  • Sadece yapılanların değil, gelişiminde dokümantasyonunu sağlar.
  • Yasal şartlara uygunluğunuzu gösterir.
  • Resmi ihalelere girmenizi sağlar.
  • Fireleri ve geri döngüleri azaltarak maliyetleri düşürür.
  • Bakım maliyetlerini azaltır.
  • Müşteri şikâyetlerinizi azaltır.
  • Yönetime kalite kültürü sayesinde yönetim kolaylığı sağlar.
  • Proses yönetimine geçişi sağlar.
  • Tedarikçilerin kalite sistemiyle yönetimini sağlayarak performansını geliştirir.
  • Süreçlerin etkili yönetimiyle şirket performansının iyileştirilmesini sağlar.
  • Tetkikler size uluslar arası bir standarda uygun olarak üçüncü göz avantajıyla gerekli önlemleri almanız için fırsatlar oluşturacaktır.

   

  ISO 9001 HİZMET İÇERİĞİMİZ:

  ISO 9001 danışmanlık hizmeti; henüz yeni kurulmuş veya daha önce kurulmuş fakat sistem belgesi bulunmayan veya sistem belgesine sahip firmalara tarafımızdan ISO 9001 sisteminin kurulumu, yeniden kurulumu veya performansının artırılması amacı ile verilen bir hizmettir.

  Dokümantasyon yapısının oluşturulması;Bu aşamada, ISO 9001 KYS Standardına uygun olarak; Kalite el Kitabı, Görev Tanımları (Organizasyon El Kitabı), Prosedür, Proses, Planlar, Talimatlar, Formlar, Listeler gibi dokümanlar oluşturulacaktır.

  ISO 9001 KYS ile ilgili verilecek eğitimler;

  • ISO 9001 KYS Temel Eğitimi
  • ISO 9001 KYS İç Denetçilik Eğitimi
  • ISO 9001 Dokümantasyon Eğitimi

  Oluşturulan dokümantasyonun uygulanması ve sürekli iyileştirilmesi Bu aşamada sisteminiz için oluşturulmuş dokümanların uygulamaları gerçekleştirilecek ve süreç performans kriterlerine ve hedeflere yönelik istatistikî çalışmalar için veriler toplanacaktır.

  ISO 9001 danışmanlık hizmet süresi; Çalışma yapılacak firmanın faaliyet alanı büyüklüğü(çalışan sayısı, metrekaresi, bayileri vb.) ne bağlı olarak 2-6 ay arasında tamamlanabilmektedir.

  ISO 9001 denetim öncesi hazırlık: ISO 9001 sistemleri en az yılda bir defa denetlenmek zorundadır. Her ISO 9001 belgesi 3yıl süre ile geçerlidir. Belgelendirme denetiminden sonraki 3 yıl boyunca her yıl ara denetimler gerçekleştirilir. Ara denetimlerde veya belgelendirme denetimlerinde firmaların ISO 9001 standardı ile ilgili minimum şartları yerine getirmeleri gerekmektedir. Bu gerekliliği sağlamak için Genç Danışmanlık uzman danışmanları gereken desteği en iyi şekilde sunmaktadırlar.

 • ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi

  ISO 22000:2005, her türlü gıda ve gıda yan sanayinde faaliyet gösteren kuruluş tarafından kullanılabilen bir gıda güvenliği yönetim sistemi standardıdır. ISO 22000:2005 uluslararası bir standarttır ve yiyecek, içecek sunumu (catering) ekipman, paketleme malzemesi, temizlik malzemeleri, katkı malzemeleri üreticileri gibi ilişkili kuruluşlar ve paketleme firmaları da dahil "tarladan sofraya" gıda zincirindeki tüm kuruluşları kapsayan bir Gıda Güvenliği Yönetim Sisteminin şartlarını tanımlar. Gıda üretiminin ilk aşamasından tüketiciye ulaşmasına kadar her safhada gıda güvenliğini etkileyebilecek riskleri belirleyip bu riskli noktalarda önlemler alarak ve koşulları sürekli denetleyerek gerektiğinde de müdahale ederek sağlıklı gıda üretimini ve tüketiciye sunulmasını amaçlayan kalite yönetim sistemi standardıdır.

  ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi, diğer HACCP, BRC ve IFS standartları gibi gıda zincirindeki potansiyel tehlikelerin tespit edilerek önlenmesi veya kabul edilebilir limitlere indirilmesi için Ön Gereklilik Programlarının uygulanmasıyla birlikte Operasyonel Ön Gereksinimlerin ve Kritik Kontrol Noktalarının belirlenmesini, izlenmesini, gözden geçirilmesini ve iyileştirilmesini içermektedir.

  GENÇ Danışmanlık tarafından kurulacak ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sisteminde; öncelikle sistem kurulacak şirketin gıda güvenliği organizasyonundaki faaliyet alanı göz önüne alınarak ulusal ve uluslar arası mevzuatlar çerçevesinde firmanın eksikliklerinin tespit edilecek. Bu tespitler ve standardın beklentileri doğrultusunda çözüm önerileri getirip uygulanması doğrultusunda amaç; Standart bir gıda güvenliği yönetim sistemi değil; faaliyet alanıza, ürününüze ve şirket alt yapınıza uygun bir gıda güvenliği yönetim sistemi oluşturmaktır.

   

  YETERSİZ GIDA GÜVENLİĞİNİN SEBEP OLABİLECEĞİ ZARARLAR:

  • Gıda Zehirlenmeleri & Bazen Ölüm
  • Müşteri Şikâyetleri
  • Zararlı Canlıların Üremesi Çoğalması
  • Ziyan Edilmiş Gıda (Bozulması Sonucu)
  • İş Yerlerinin Kapatılması (İş Kaybı)
  • Cezalar
  • Gıda Zehirlenmesinden Mağdur Kesimlerin Başlattığı Sivil Hareket
  • Kazanç Kaybı

   

  ISO 22000 GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ'NİN FAYDALARI

  • Kaliteli ve sağlıklı ürünün üretilmesini ve müşteriye ulaşmasını sağlar
  • Üretim kayıplarını azaltır
  • Maliyetleri düşürür
  • Müşteri memnuniyetinin kazanılmasında etkin rol oynar
  • Firma ya da markaya güvenilirlik sağlar
  • Uluslararası alanda tanınması nedeniyle ihracatta avantaj sağlar
  • Yasal mevzuatlara uyumu kolaylaştırır
  • Global gıda temini zincirindeki tüm kuruluşlar için geçerlidir.
  • Gerçek bir global uluslararası standarttır.
  • Ulusal standartlara uyum konusunda olanak sağlar.
  • Mevcut perakende Gıda Güvenliği Standartları şartlarının çoğunu kapsar.
  • HACCP Kuralı ilkelerine uygundur.
  • HACCP kavramlarının uluslararası iletişimini sağlar.
  • Üçüncü taraf belgelendirmesi için çerçeve sağlayan tetkik edilebilir bir standarttır.
  • Belirgin şartları olan tetkik edilebilir bir standarttır.
  • Düzenleyiciler için uygundur.
  • Yapı ISO 9001:2000 ve ISO 14001:2004 yönetim sistemleri maddeleri ile uyumludur.
  • Gıda güvenliği unsurları hakkında tedarikçiler ve müşteriler, denetleyiciler ve diğer ilgili taraflar ile dinamik iletişim.
  • Gıda güvenliği tehlikelerinin tanımlanması ve kontrol önlemlerinin uygulanması için sistematik ve önleyici bir yaklaşımdır.
 • ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi

  ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi, her türlü üretim sektöründe, ürünün ilk aşamasından tüketiciye sunulmasına kadar geçen her adımda çevresel etkilerin dikkate alınarak üretimin gerçekleştirilmesini sağlayan sistematik bir yaklaşımdır. ISO 14001, bir şirketin çevresel performansının kontrol edilmesi ve geliştirilmesi oluşumunu yani sürecini tanımlayan uluslararası bir standarttır.

  Ürünün, hammaddeden başlayıp nihai ürün haline getirilerek müşterilere sunulmasına kadar geçen aşamasında faktörlerin belirlenmesi ve bu faktörlerin gerekli muayeneler ve önlemler ile kontrol altına alınarak çevreye verilen zararın en aza indirilmesini sağlayan bir istemin kurulmasını tarif eden ve Uluslararası Standartlar Organizasyonu tarafından yayınlanmış olan standartlar serisidir.

  ISO 14001 bir ürün standardı değil sistem standardıdır ve ne üretildiğinden ziyade, nasıl üretildiği ile ilgilenir. Çevre performansının izlenmesi ve sürekli iyileştirilmesi temeline dayanır. Çevre faktörlerine ilişkin olarak ilgili mevzuat ve kanunlar tarafından tanımlanmış koşullara uymayı şart koşar.

  GENÇ DANIŞMANLIK sisteminizin uluslararası standartlara uygunluğunu bilgi birikimi ile inceleyerek şirketinize spesifik çevre yönetim sistemini planlama, uygulama, kontrol ve önlem sürekli gelişim döngüsü formülasyonunda dokümante eder, yürütülmesini, kontrolünü ve iyileştirilmesini sağlamayı taahhüt eder.

   

  SİSTEMİN ŞİRKETİNİZE SAĞLAYACAĞI FAYDALAR:

  • Ulusal ve/veya uluslararası mevzuatlara uyumun artırılması
  • Çevresel performansın artırılması
  • Uluslararası rekabette avantaj
  • Prestij ve Pazar payının artırılmasını sağlamak
  • Çevreye bırakılan atıkların azalması
  • Maliyet kontrolünün geliştirilmesiyle masrafların azaltılması ve verimliliğin artırılması
  • Acil durumlara (deprem,yangın, sel vb.) ve kazalara karşı hazırlıklı bulunarak mesuliyetle sonuçlanan kaza vb. olayların azaltılmasını sağlamak
  • Market Stratejileri
  • Kirliliğin kaynaktan başlayarak kontrol altına alınması ve azaltılması
  • Girdi malzemeleri ve enerji tasarrufu sağlanması
  • İzin ve yetki belgelerinin alınmasının kolaylaştırılması
  • Şirket faaliyetlerinin çevreye olan etkisi ve çevre riskleri belirlenerek kontrol edilebilir ve bu sayede çevreyi olumsuz etkileyen unsurlar azaltılır
  • Çevre etkilerinden kaynaklanan maliyetlerin azalması
  • Çevre ile ilgili yasalara ve mevzuata uyum
  • Yasal kurumlara karşı, mevzuat ve yönetmeliklere uyulduğu dokümante edilmiş çevre yönetim sistemi ve ISO 14001 Belgesi ile gösterilebilirliği
  • Çalışanların da çevre bilinci artması
  • Kaynaklar etkin kullanılır (enerji, su, vb. tasarrufu sağlanır).

   

  GENÇ DANIŞMANLIK tarafından yürütülecek ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi projesinin aşamaları:

  • Mevcut Durum Analizi
  • Firma ile ilgili yasal şartların belirlenmesi
  • ISO 14001 Çevre Yön. Sistemi Eğitimi
  • Çevre Yönetim Sisteminin Planlanması
  • Çevre Yönetim Sisteminin Yapılandırılması
  • İç Denetçi Eğitimi
  • İç Denetim
 • TSE Belgelendirme Danışmanlığı

  TÜRK STANDARTLARINA UYGUNLUK BELGESİ (TSE MARKASI KULLANMA HAKKI)

  Türk Standartlarına Uygunluk Belgesi; Türk Standardı bulunan konularda, İmalata Yeterlilik Belgesi almaya hak kazanmış firmaların söz konusu ürünlerinin ilgili Türk Standardına uygunluğunu belirten ve akdedilen sözleşme ile TSE Markası kullanma hakkı verilen firma adına düzenlenen ve üzerinde TSE Markası kullanılacak ürünlerin ticari Markası, cinsi, sınıfı, tipi ve türünü belirten, geçerlilik süresi bir yıl olan belgedir. TSE Markası; üzerine ve/veya ambalajına konulduğu ürünlerin ilgili Türk Standardına uygun olarak imal edilip piyasaya arz edildiklerini belirten ve akdedilen sözleşme çerçevesinde kullanılabilen, 556 sayılı Markaların Kullanılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye göre beş ayrı tipte tescil edilen monogramlardır.

  KALİTE UYGUNLUK BELGESİ (TSEK MARKASI KULLANMA HAKKI)

  Kalite Uygunluk Belgesi; Türk Standartları bulunmayan konularda İmalata Yeterlilik Belgesi almaya hak kazanmış firmaların söz konusu ürünlerinin ilgili uluslararası standardılar, benzeri Türk Standartları, diğer ülkelerin milli standartları, teknik litaratür esas alınarak Türk Standartları Enstitüsü tarafından kabul edilen Kalite Faktör ve Değerlerine uygunluğunu belirten ve akdedilen sözleşme ile TSEK Markası kullanma hakkı verilen firma adına düzenlenen ve üzerinde TSEK Markası kullanılacak ürünlerin ticari Markası, cinsi, sınıfı, tipi ve türünü belirten geçerlilik süresi bir yıl olan belgedir. TSEK Markası; üzerine ve/veya ambalajına konulduğu ürünlerin Türk Standardları Enstitüsü tarafından kabul edilen Kalite Faktör ve Değerlerine uygun olarak imal edilip piyasaya arz edildiklerini belirten ve akdedilen sözleşme çerçevesinde kullanılabilen, 556 sayılı Markaların Kullanılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye göre dört ayrı tipte tescil edilen monogramlardır.

  TSE HİZMET YETERLİLİK BELGELENDİRMESİ

  Hizmet Yeterlilik Belgesi, hizmet üreten sektörlerde işyerleri kurum veya kuruluşların verdigi hizmetlerin yeterliliginin ilgili Türk Standartına veya belirlenen kriterlere uygunlugunu onaylayan belgedir. Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi; Hizmet yerinin imkanlarının ilgili Türk Standardı ve/veya Türk Standartları Enstitüsü tarafından hazırlanmış olan kritere uygunluğunu gösteren ve aktedilen sözleşme ile kullanılabilen geçerliliği 1 yıl olan belgedir. Bünyemizde çalışan uzman arkadaşlarımız yukarıda adı geçen belgenin alınmasında da belgelendirme hizmetini en iyi şekilde sunmaktadır.

  Hizmet Yeterlilik Belgesini Kimler Alabilir?

  4077 SAYILI TÜKETİCİNİN VE REKABETİN KORUNMASI KANUNUNA GÖRE GARANTİ KAPSAMINA GİREN ÜRÜNLERİ İMAL VE İTHAL EDEN KURULUŞLAR; Beyaz eşya servisleri, otomobil servisleri, bilgisayar, elektronik eşya servisleri vb.

  İHALE İLE KAMU HİZMETLERİNİ YAPAN VE YAPMAYA TALİP OLAN KURULUŞLAR; Yemek , temizlik, güvenlik, peyzaj, çamaşır yıkama, ilaçlama vb. hizmeti veren kuruluşlar

  GÜVENLİK RİSKİ TAŞIMASI NEDENİYLE YASAL ZORUNLULUĞU OLAN KURULUŞLAR LPG-CNG ikmal ve dönüşüm istasyonları vb.

  SEKTÖRÜNDE KENDİ HİZMET KALİTESİNİ MÜŞTERİLERİNE KARŞI GARANTİ VE İSPAT ETMEK İSTEYEN KURULUŞLAR Fırın, Lokanta, fotoğraf stüdyoları vb.

  HİZMET YETERLİLİK BELGESİNİN YARARLARI NELERDİR?

  • Bazı sektörlerde hizmet veren kuruluşlar için ihale şartlarından birisi yerine getirilmiş olur.
  • İşyerlerinde bulunan tüm teçhizat sigorta kapsamına alınır,
  • Müşterinin servis hizmeti için bıraktığı tüm cihazlar sigorta kapsamındadır,
  • Belgede yazılı hizmet için belgeli kuruluşun alt yapısının tam olduğunu garanti eder,
  • Hizmetin belirli bir süre içerisinde ve belirli kurallara uygun olarak verilmesini sağlar,
  • Verilen hizmet geriye dönük olarak izlenebilir,
  • Verilen hizmetin kalitesi artar,
  • Hizmet alan müşterinin haklarının korunmasını sağlar,
  • Müşteri fiyat yönünden korunur,
  • Müşteri memnuniyetinin artmasını sağlar,
  • Hizmet veren kuruluşun müşteri sayısının artmasını sağlar,
  • Ürün ile ilgili satış sonrası hizmetlerin güvenle yürütülmesini sağlar
 • OHSAS 18001 İş Sağlığı Güvenliği Yönetim Sistemi

  OHSAS 18001:2007 İşçi Sağlığı Ve İş Güvenliği Yönetim Sistemi konusundaki gereklilikleri belirleyen uluslararası bir standarddır. OHSAS 18001, kuruluşların kalite, çevre ve iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemlerini entegre edebilmelerini sağlamak amacıyla ISO 9001 (QMS) ve ISO 14001 (EMS) standardlarıyla uyumlu olacak şekilde geliştirilmiştir. Ulusal sağlık ve güvenlik standardlarına uyum tüm kuruluşlar için zorunludur.

  OHSAS 18001bir yandan kuruluşların yasal standardlarla olan uyumunu gösterirken öte yandan iş ortamının sürekli iyileştrilmesi sayesinde iş yerindeki üretkenliği ve verimi arttırır.

  OHSAS 18001 kuruluşların ürün ve hizmetlerinin güvenliğinden çok çalışanın sağlığına ve işin güvenliğine yönelik bir standarttır.

  İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Yönetim Sistemi; İş Sağlığı ve Güvenliği faaliyetlerinin kuruluşların genel stratejileri ile uyumlu olarak sistematik bir şekilde ele alınıp sürekli iyileştirme yaklaşımı çerçevesinde çözümlenmesi için bir araçtır.

  Ülkemizde İSG faaliyetleri kişisel koruyucuların kullanımını çağrıştırmakta ve geleneksel olarak ayrıca yapılması gereken iş olarak algılanmaktadır. İSG Yönetim Sistemiyle, çalışanlar, yönetenler ve denetleyenlerin rol ve sorumlulukları açık hale getirilerek çalışanların katılımını sağlayacaktır.

   

  SİSTEMİN ŞİRKETİNİZE SAĞLAYACAĞI FAYDALAR:

  • Çalışanları işyerinin olumsuz etkilerinden ve kazalardan koruyarak, rahat ve güvenli bir ortamda çalışmalarını sağlanması
  • Çalışan motivasyonu ve çalışan katılımını artırılması.
  • İş kazaları ve meslek hastalıkları sebebiyle oluşabilecek iş ve iş gücü kayıplarını en aza indirgeyerek, iş veriminde artışın sağlanması ve maliyetlerin düşürülmesini sağlanması
  • Çalışma ortamlarında alınan tedbirlerle, işletmeyi tehlikeye sokabilecek yangın, patlama, makine arızaları vb. durumların ortadan kaldırılması neticesinde işletme güvenliğinin sağlanması
  • Ulusal ve uluslararası yasa ve standartlara uyum sağlanması
  • iş performansını arttırılması
  • Diğer işletmeler ya da müşterilere karşı duyarlı, sorumlu bir imaj yaratılması
  • Rakiplere karşı üstünlük sağlanması
  • Resmi makamlar önünde, kuruluşun iş güvenliğine olan duyarlılığının kanıtlanabilmesini sağlanması
  • Ana üreticilerin, ihalelerde ve tedarikçi değerlendirmelerinde rakiplerine göre avantaj sağlaması öne geçmesi

   

  Genç Danışmanlık tarafından yürütülecek OHSAS 18001 (İSG) Yönetim Sistemi projesinin aşamaları:

  • Mevcut Durum Analizi
  • Firma ile ilgili yasal şartların belirlenmesi
  • OHSAS 18001 (İSG) Yönetim Sistemi Eğitimi
  • OHSAS 18001 (İSG) Yön. Sisteminin Planlanması
  • OHSAS 18001 (İSG) Yön. Sisteminin Yapılandırılması
  • İç Denetçi Eğitimi
  • İç Denetim
  • Ön Denetim
 • Marka Danışmanlığı

  Marka, bir firmanın ürünlerini tanımlamakta ve firmayı rakiplerinin ürünlerinden/hizmetlerinden farklılaştırmakta kullanılan bir isim, terim, işaret, sembol, tasarım (dizayn) veya bunların bazı birleşimleri olabilir.

  Pazarlama, büyük ölçüde bir marka inşa etme sanatıdır. Marka olmayan bir şey, muhtemelen temel ürünlerden sayılacaktır. Bu durumda ise, önemli olan tek şey fiyattır. Tek geçerli özellik fiyat olduğu zaman kazanan şirket, en düşük maliyetli şirket olacaktır. Geçmişte Japonların günümüzde ise Çinli firmaların yaptığı şey düşük maliyet liderliği adını verdiği bu stratejidir. Özellikle ülkemiz firmalarının bu stratejiyi izleyerek Çin rekabeti karşısında başarılı olamayacağı şimdiden görülmektedir. Öyleyse yapılacak en akıllı şey farklılaşmaktır. Bu da marka olmayı gerektirir. Sağlam bir marka kriz zamanlarında bile sıkıntıyı en az hissetmeyi sağlar.

  Markaya sahip olan işletmeler, marka değerini arttırmalıdırlar. Bunun için tüketicileri dinlemeli ve tüketicilerle duygusal bağlar kurmalıdırlar. Ayrıca markaları, basit ve yalın olmalı, hızlı algılama sağlamalı, verdiği sözleri tutmalı, tüm duyulara hitap etmeli ve verdiği mesajı tekrarlamalıdır.

  “Ben işimi iyi yapıyorum, en kaliteli ürünü ben üretiyorum, en kaliteli hizmeti ben veriyorum” diyorsanız siz marka olmuşsunuz demektir. Peki, markanız nedir? Tescili yapıldı mı? “Hala adımızı koymadık” ya da “markamız var ama takibini yapamıyoruz” diyorsanız MARKAEVİM'de buluşalım, yayınlanan bültenlerde markanızı taklit etmeye çalışan markaları gözetip markanızı güvence altına alalım…

  Arayın, marka danışmanımız gelsin istediğiniz marka bültende beraber araştırılsın, ya da tüm takibi yapılsın, gözünüz arkada kalmasın; siz kaliteyi artırırken biz de markanızı koruyalım…

  MARKAEVİM'DE EVİNİZDEKİ RAHATLIĞI MARKANIZDA HİSSEDİN!

  GENÇ DANIŞMANLIK Marka Tescili ve Danışmanlık Hizmetleri;

  • Marka Tescil başvurusu belgelerinin hazırlanması, başvuru ve takibi
  • Marka Yenileme İşlemi
  • Adres, Ünvan ve Nevi Değişikliği İşlemi
  • Devir Sözleşmesinin Hazırlanması ve Sicile Kayıt İşlemi
  • Lisans Sözleşmelerinin Hazırlanması ve Sicile Kayıt İşlemi
  • Veraset ve intikal
  • Tescilli Markaların Takibi
  • İtiraz İşlemi
  • Marka Hukuk Danışmanlığı
 • Patent Danışmanlığı

  Buluş Nedir?, Patent Nedir?

  Buluş, "tarım dahil, sanayideki herhangi bir spesifik sorunun çözümü" olarak tanımlanır. Patent, buluş sahibinin buluş konusu ürünü belirli bir süre üretme, kullanma, satma veya ihraç etme hakkıdır. Bu hakkı gösteren belgeye de Patent Tescil Belgesi denir.

  Bir buluşun patent verilerek korunabilmesi için gereken kriterler nelerdir?

  Yenilik; başvuru yapılmadan önce başkaları tarafından yazılı, sözlü ya da uygulanarak açıklanmamış olmak anlamında mutlak yeniliktir.

  Tekniğin bilinen durumunun aşılması; Konuda uzman bir kişinin kolayca düşünüp uygulamaya koyamayacağı nitelik anlamındadır.

  Sanayiye uygulanabilirlik; Buluşun tümüyle kuramsal olmak yerine pratiğe uygulanabilir özellik taşıması demektir.

  Patent tescilim tüm dünyada geçerli olur mu?

  Patentler alındıkları ülkeler için hak sahipliği doğurur. Türkiye'de alınmış bir patent, sadece Türkiye içinde sahibine hak sağlamaktadır ve patentli ürünleri başkalarının Türkiye'ye ithal etmesi durumunda, hak sahibine ithali durdurma hakkı verir. Başka ülkelerde de patent hakkı elde etmek istiyorsanız, her ülkeye ayrı ayrı başvuruda bulunabilir ya da uluslararası başvuru sistemlerinden olan PCT (Patent İşbirliği Anlaşması) veya EPC (Avrupa Patent Sözleşmesi) başvuru sistemlerini kullanabilirsiniz.

  FAYDALI MODEL

  Faydalı Model "küçük patent" olarak da nitelendirilmekte olup, Faydalı Model Belgesiile özellikle küçük ve orta ölçekli sanayicilerimizin ve her türlü araştırma kuruluşlarımızın buluş yapmaları ve bunları sanayiye uygulamaları özendirilmektedir.

  Bir buluşun Faydalı Model verilerek korunabilmesi için gerekli kriterler nelerdir?

  Yenilik; Başvuru yapılmadan önce başkaları tarafından yazılı, sözlü ya da uygulanarak açıklanmamış olmak anlamında mutlak yeniliktir.

  Sanayiye uygulanabilirlik, Buluşun tümüyle kuramsal olmak yerine pratiğe uygulanabilir özellik taşıması demektir.

  PATENT VE FAYDALI MODEL ARASINDAKİ FARKLAR

  Faydalı Modelde, tekniğin bilinen durumunun aşılması kriteri aranmaz,

  Koruma süreleri farklıdır, İncelemeli Patent 20 yıl,

  İncelemesiz Patent 7 yıl

  Faydalı Model Belgesi 10 yıl süre ile korunur. Koruma süresi sona eren patent ve faydalı modeller halka mal olur.

  Araştırma ve inceleme işlemlerinin olmaması nedeniyle patent verilmesine oranla faydalı model belgesinin verilmesi, hem zaman hem de masraf açısından daha elverişlidir.

  BULUŞLARINIZ BİZİM İÇİN ÖNEMLİDİR. PATENT TESCİLİ VE SONRASI İŞLEMLERİNİZDE DANIŞMANLIK HİZMETİMİZDEN YARARLANMAK İÇİN LÜTFEN BİZİMLE İRTİBATA GEÇİNİZ.

 • GSM Ruhsat Danışmanlığı

  GSM RUHSATI NEDİR?

  Gayrisıhhî Müessese (Sıhhi Olmayan İşletme) faaliyeti sırasında çevresinde bulunanlara biyolojik, kimyasal, fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden az veya çok zarar veren veya vermesi muhtemel olan ya da doğal kaynakların kirlenmesine sebep olabilecek müesseselerdir.

   

  I. Sınıf Gayri Sıhhi Müessese Nedir?

  Meskenlerden mutlaka uzak bulundurulmaları gereken işyerleridir.

   

  II. Sınıf Gayri Sıhhi Müessese Nedir?

  Meskenlerden mutlaka uzaklaştırılması gerekmemekle beraber izin verilmeden önce civarında ikamet edenlerin sıhhat ve istirahatleri üzerine gerek tesisatları ve gerekse vaziyetleri itibarıyla bir zarar vermeyeceğine kanaat oluşması için inceleme yapılması gereken işyerleridir.

   

  III. Sınıf Gayri Sıhhi Müessese Nedir?

  Meskenlerin yanında açılabilmekle beraber yalnız sıhhî nezarete tabi tutulması gereken işyerleridir.

  Birinci Sınıf Gayri Sıhhi Müesseseler: Büyükşehir Belediyesi, (5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu Madde 7j.)

   

  GSM RUHSATI HANGİ MERCİLERDEN ALINIR?

  İl ve ilçe belediyelerine kayıtlı işletmeler; ilgili belediyeden Belediye sınırı içerisinde bulunmayan işletmeler; İl Özel İdareler'den Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan işletmeler; OSB Bölge Müdürlüğü'nden GSM RUHSATI ALINIRKEN DANIŞMANLIK KAPSAMINDA VERİLEN HİZMETLER:

  Dilekçe ve Başvuru Formunun Hazırlanması Çed Muafiyet Belgesi (Gerekli İse İzin) Alınması Emisyon, Deşarj, Tehlikeli Atık Muafiyet Belgesi (Gerekli İse İzin) Alınması İtfaiye Raporu Alınması Su Abone Bağlantı Yazısı Alınması Kanalizasyon Bağlantı Yazısı Alınması Borcu Yoktur Belgesi Alınması Gerekli İse Kapasite Raporu Hazırlanması Gerekli İse İşletme Belgesi Hazırlanması Gerekli Diğer Belgelerin Firmadan Alınıp Dosyanın Hazırlanması Başvuru ve Takip İşlemleri. RUHSATSIZ OLARAK FAALİYET GÖSTEREN MÜESSESELER

   

  Mevcut ve ruhsatsız olarak faaliyet gösteren Müesseselerden:

  a) Yeri, Geçerli imar planlarına uygun olan Müesseselere bu yönetmelik hükümlerine göre ruhsat almaları için süre verilir. Bu süre 6 ayı geçemez. Bu müesseselerin, çevre kirliliklerinin önem arz etmesi halinde, gerekli önlem alınıncaya kadar ilgili birim veya Müdürlüğünün teklifi ve kurul kararı ile faaliyetleri durdurulabilir.

  b) Yeri, Geçerli imar planlarına uygun olmayan, ancak Çevre ve Toplum Sağlığı açısından olan zararlı etkileri, alınabilecek bir takım önlemlerle giderilebilecek durumda olanlara Madde 18′deki esaslar çerçevesinde Geçici çalışma izni verilir.

  c) Yeri, Geçerli imar planlarına uygun olmayan müesseselerden çevre ve toplum sağlığı açısından olan zararlı etkileri, alınacak önlemlerle giderilemeyecek durumda olanlar, faaliyetten men edilir.

   

  MÜESSELERDE YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER VE SINIF DEĞİŞİKLİĞİ

  Müessesenin yenilenme, kullanılan teknolojiyi değiştirme, kapasiteyi arttırma, yeni üretim faaliyeti ilavesi vb. değişiklikleri yapabilmesi için, bu değişiklikleri gösteren belge ve projeler ile Madde 9′da belirtilen Makama başvurması zorunludur.

  İlgili birim veya Müdürlükçe söz konusu belge ve projeler üzerinde ve gerekirse Müessese yerinde yapılacak incelemeler sonucunda, Müessesenin bir alt sınıf veya gene bulunduğu sınıf kapsamına girmiş olduğu belirlenirse yeniden Açma ruhsatı alması gerekmektedir. Ancak bu durumlarda Arıtma Sistemi kurması veya varsa yeterli duruma getirmesi gibi Çevre Koruma Önlemleri alınması şeklinde kararlar verilebilir.

  Söz konusu değişiklikler sonucu Müessesinin bir üst sınıf kapsamına girdiği belirlenirse bu durumda

  a) Sınıf değişikliği Geçerli imar planı açısından uygunsa değişiklik projeleri onaylanır ve müesseseyi yeniden açma ruhsatı almak üzere başvurarak yasal prosedürü tamamlaması için süre verilir. Bu süre 6 ayı geçemez. Verilen süre içinde değişiklikleri ruhsata bağlanamayan Müesseselerin ruhsat alınıncaya kadar, mümkünse sadece değişiklik kısımlarının, aksi halde tümünün faaliyeti durdurulur.

  b) Sınıf Değişikliği Geçerli imar planı açısından uygun değilse, söz konusu değişiklikleri izin verilmez. Müessese, ancak sahip olduğu ruhsat şartlarında çalışabilir ve yukarıda belirtilen, yapmayı planladığı değişiklikleri sınıfına göre mutlaka ilgili birim veya Müdürlüğe bildirmek zorundadır. Aksi halde yasal işlem yapılır.

  Daha üst sınıftan ruhsat alması gerektiği halde, Çevre ve Toplum Sağlığı açısından zarar göstermemesi, bulunduğu ortama uyum göstermesi durumlarında bazı Müesseselerin sınıfları ilgili Müdürlüğün teklifi, kurul kararı ve yetkili makamın onayı ile değiştirilebilir.

  c) İlgili Müdürlük veya birimden gerekli izin alınmadan yapılan proje değişikliği ve eklerin mevzuata uygunluğu saptandığı takdirde konu ile ilgili harç ve ücretlerin üç katı alınır. Mevzuata aykırı değişiklik ve ekler verilen sürede yasal durumuna getirilmediği durumlarda değiştirilen kısım veya eklentiler, gerekli görüldüğü durumda tüm işyeri faaliyetten men edilir.Hiçbir şekilde ruhsata bağlanamayacak durumda olan Müesseselere taşınmaları için süre veriler. Bu süre 12 ayı geçmez. İşletmenin önemi, kapasitesi ve taşınma faaliyetlerine göre gerektiğinde kurul kararı ile en fazla 6 ay daha ek süre verilebilir.

   

  RUHSATIN GEÇERLİLİĞİ

  G.S.M. ruhsatı, üzerinde yazılı müessese sahibi, sahipleri veya şirket adı ile tesisin yeri ve gerçekleştirilen faaliyet için geçerlidir. Bunlarda değişiklik olması durumunda aşağıdaki uygulama yapılır.

  a) Müessesenin yalnızca sahibi, sahipleri veya şirket adının değişmesi sonucu hukuki yapısında değişiklik olması durumunda değişikliği izleyen bir ay içinde müessesenin sınıfına göre ilgili Birim veya Müdürlüğe başvurulur.

  b) Devir yapılan işyerlerinde mimari büyüme olmaması aranır. Motor ve donanımda eklentiler var ise yeni proje (eklentiler belirtilerek) verilir. İşin türünün değişmesi veya mimari büyüme olduğu durumlarda yeni ruhsat verilirken aranan tüm koşullar aranır.

  c) Bir ay içerisinde devir için başvurmayan işyerlerinden; bir aydan altı aya kadar süre içinde başvuranlardan iki katı, altı aydan bir yıla kadar süre içinde başvuranlardan üç katı muayene ve kontrol ücreti alınır. Bir yıldan sonraki devir taleplerinde ise yeni alıyormuş gibi işlem yapılır.

  d) Müessese sahibinin ölümü halinde varisleri altı ay içinde başvurdukları takdirde normal, daha sonraki sürede ise iki kat ücret alınır.

  e) Devir yapılan müesseselere çevre ve toplum sağlığı açısından gerekli önlemler aldırılır.

  f) Müessese yerinin veya faaliyet konusunun değişmesi durumunda yeniden ruhsat alınması zorunludur.

 • Kapasite Raporu Hazırlama

  Kapasite Raporu imalat, ticaret, inşaat ve hizmet alanlarında faaliyet gösteren üretici/hizmet sahibine ait bilgilerle, makine ve tesisat, yıllık üretim kapasitesi, kapasite hesabı, yıllık tüketim kapasitesi gibi bilgileri gösteren ve onayından itibaren üç yıl geçerliliği olan bir belgedir.

  Firmanızın yıllık üretim kapasitesi, şirketimizde konuyla ilgili uzman tarafından sizden tüm gerekli bilgiler alındıktan sonra, makine/tesisat, personel ve çalışma alanına göre hesaplanır ve rapor haline getirilir. Daha sonra kayıtlı olduğunuz esnaf ya da sanayi odasından onaylama işlemleri tarafımızdan takip edilir. Bu şekilde kapasite raporu hazırlama talimatı verdiğinizde firmanıza özel hazırlanmış rapor, hazır ve onaylanmış şekliyle size en geç 1 hafta içerisinde(olağandışı uygunsuz durumlar hariç) teslim edilir.

  Ayrıca firmamız kapasite raporunuzu hazırlayıp size sunduktan sonra da raporunuzu takip listesine kaydetmektedir. Bu sistem sayesinde, kapasite raporunuzun süresi dolduğunda firmamız size haber verecek, ve firmanızın mağdur olmamasını sağlayacaktır.

  GENÇ DANIŞMANLIK bünyesinde 2011 yılı itibariyle Kütahya ve çevre illerde yaklaşık 500 adet kapasite raporu hazırlama ve yenileme işlemleri yapılmıştır. Bu konudaki tecrübemizi sizlere hızlı ve güvenilir hizmet olarak sunmaktan gurur duyuyoruz.

   

  EKSPERTİZ RAPORU HAZIRLAMA

  5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Kanunu' nun 5. maddesi ve bu kanuna göre çıkartılan Oda Muamelat Yönetmeliğinin 41. maddesinde tanımlanan kapasite raporu düzenlenemeyecek gıda maddesi üreten işyeri statüsünde olan yerlere 5174 sayılı kanunun 26 ve Oda Muamelat Yönetmeliği' nin 27. maddesi uyarınca Ekspertiz Raporu düzenlenmekte ve onaylanmaktadır.

   

  KAPASİTE RAPORU YENİLEME

  Kapasite raporları düzenlendiği tarihten itibaren, firma tarafından değişiklik talebinde bulunulmaması veya Odalarca değişiklik tespit edilmemesi halinde üç yıl geçerlidir.

  Kapasite raporunda yer alan bilgilerin değişmesi halinde ya da kapasite raporunun 3 yıllık geçerlilik süresi dolmadan iki ay önce yenileme talebinde bulunulması gerekmektedir. Raporun yenilenmesi bürokratik işlemler sırasında problem çıkmaması açısından çok önemlidir.

   

  KAPASİTE RAPORU KULLANIM ALANLARI

  • Yatırım Teşvik Belgesi,
  • Dâhilde İşleme İzin Belgesi,
  • Sanayi Sicil Belgesi almında,
  • Muhtelif İthalat ve İhracat işlemlerinde,
  • İş yeri açma ve çalıştırma raporlarının alınmasında,
  • Tarım Bakanlığıından gıda kayıt ve onay işlemlerinde,
  • Resmi ve özel ihalelerde,
  • Yurtiçi ve yurtdışı kredi teminlerinde,
  • Yurtiçi ve yurtdışı fuarlara katılımlarda,
  • Tahsisli veya ithalinde tarife kontenjanı uygulanan hammaddelerin temininde,
  • İmalatçı belgesi alımında,
  • Vergi incelemelerinde,
  • Kamunun muhtelif amaçlı incelemelerinde, gerekli olmaktadır.

  Ayrıca ülkemizin sanayi envanterinin çıkartılması çalışmaları ile seferberlik plan ve programlarına ışık tutması açısından firmalarımızın alması gereken bir belgedir.

 • Barkod Tescil İşlemleri

  Barkod, kodlanabilir bilgilerin, bilgisayar ve benzeri cihazlar tarafından okunabilecek basit simgelerdir. Daha teknik olarak anlatmak gerekirse, farklı kalınlıklardan oluşan yanyana dizilmiş siyah çizgiler topluluğudur.

  Barkod günümüzde neredeyse birçok yerde rastlayabileceğimiz bir simge durumunda. Dergiler, sigara, biskuit, ciklet, bilgisayar ve daha bir çok ürünün üzerinde barkodu görmek mümkün. Barkod aslında, bilgisayar ve buna benzer cihazların kodlamayı okumasını kolaylaştırmak için yapılmıştır. Bilgisayara barkod bilgisini aktarmak için barkod okuyucular kullanılmaktadır. Bu barkod okuyucular barkod çizgilerini tarayarak, kodlama sistemini çözümler ve kodu bilgisayara aktarır.

  İlk barkod patenti 1949 yılında alınmış olmasına rağmen, bilgisayar sistemlerinin yaygınlaşamamasından, aktif olarak 1980 yılından sonra yoğun kullanımı başlamıştır. İlk standart barkod 1968'de oluşturulmuş. Yaygın olarak kullanılan EAN kod standartı ise ancak 1976 oluşturulmuş. EAN standartı bugün bir ürün üzerinde sıklıkla görebileceğimiz bir barkod türünün oluşmasını sağlamıştır.

  Barkod bir çok standarta sahiptir. Bu standartlar barkodun basımı ve okunması için uluslararası kuruluşlarca saptanmaktadır. EAN, Avrupa ve ülkemizde kullanılan en yaygın standarttır. EAN kodu içinde ülke kodu, firma kodu gibi kodlamalar bulunmaktadır. EAN kodu Türkiye'de Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) bünyesinde bulunan Mal Numaralama Merkezi tarafından verilmektedir.

  EAN, tek barkod standartı değildir. EAN daha çok perakende satılan ürünlere standart barkodlama getirmek amacı ile oluşturulmuştur. Bu sayede numaralama işlemi birmerkez kontrolünde gerçekleştirilerek, ürün barkodlarının farklılaşması sağlanabilmektedir.

   

  Barkod ile Neler Yapabilirsiniz?

  Barkod verinin hızlı ve doğru girilmesini sağlayan bir yöntem olduğundan dolayı barkod işlemlerinin yoğun olduğu ve bilgiye hızlı ve doğru bir şekilde ulaşılmasının ihtiyaç olduğu yerlerde kullanılabilir. Bu yöntemin kullanıldığı sistemler veri toplama sistemleri olarak adlandırılırlar. Barkod kullanılarak bir ürüne ait tüm hareketler izlenebilir. Bu sistemlerde barkod okuyucular, barkod yazıcılar ve taşınabilir data terminaller gibi bir çok iletişim aracı kullanılmaktadır.

  Veri toplama sistemleri bir çok yerde kullanılabilir. Mağazalarda, endüstriyel ortamlarda, pazarlama ve satışlarda, işyerlerinde vb. gibi bir çok alanda ve yerde kullanılabilir. Örneğin barkodlu bir sistem kullanarak depo sayımlarınızı çok kolay ve rahat bir şekilde yapabilirsiniz.

 • Sanayi Sicil Belgesi

  6948 sayılı Sanayi Sicil Kanununun 1. maddesi kapsamında değerlendirilen sanayi işletmelerine ve devamlı ve seri halinde tamirat yapan işletmeler ile elektrik veya diğer enerji üreten santraller, gemi inşaatı gibi büyük inşaat yerlerine verilen ve işletmenin üretim faaliyetine başladığı tarihten itibaren 2 ay içinde alınması zorunlu olan bir belgedir.

   

  SANAYİ SİCİL BELGESİNİN SANAYİ İŞLETMELERİNE SAĞLADIĞI FAYDALAR NELERDİR?

  • İhraç kaydıyla mal teslimlerinde KDV Tecil-Terkin işleminden faydalanırlar.
  • Elektrik faturalarını Sanayi Abonesi Tarifesinden öderler.
  • Kamu İhale Kanununda yer alan yerli isteklilerin belirlenmesinde avantajlıdırlar.
  • Kolaylı olarak iş imkanı sağlarlar.
  • Kamu Kurum ve Kuruluşlarının sağladığı desteklerden yararlanırlar.

   

  SANAYİ SİCİL BELGESİ SAHİBİ İŞLETMELERİN BAKANLIĞIMIZA KARŞI YÜKÜMLÜLÜKLERİ NELERDİR?

  a) 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunu'nun 5 inci maddesi gereğince, ilk müracaatta verilen bilgilerde değişiklik olması durumunda ve sanayi işletmesinin sürekli veya geçici olarak kapatılması veya tekrar faaliyete geçmesi durumunda, bir ay içerisinde Bakanlığımıza (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğüne) bilgi verilmesi zorunludur. Bildirmeyenler hakkında idari para cezası uygulanır. b) Kanun'un 5 inci maddesi gereğince işletmeler her yıl bir önceki yıla ait bilgileri içeren yıllık işletme cetvelini Nisan ayı sonuna kadar Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüklerine vermek zorundadırlar. Vermeyenler hakkında idari para cezası uygulanır. c) Kanunun 11 inci maddesi gereğince, sanayi işletmeleri tarafından yanlış bilgi verilmemelidir. Gerçeğe aykırı bilgi verilmesi durumunda idari para cezası uygulanır.

  Genç danışmanlık olarak sanayi sicil belgesi alımı konusunda hizmet verdiğimiz firmaları takip sistemimize kayıt ederek belgenizin süresi dolduğunda ya da herhangi bir değişiklik söz konusu olduğunda firmanızın mağdur olmaması firmamız tarafından sağlanacaktır.

 • KOSGEB Danışmanlığı

  KOSGEB farklı sektörlerdeki imalat sanayi ve hizmet sektöründe faaliyet gösteren ve 1-250 arası işçi çalıştıran orta halli işletmelere birçok destek vermektedir. Desteklerde amaçlanan, KOBİ'lerin geliştirilmesi, desteklenmesi verimliliklerinin artırılması, yeni teknolojileri kazanmaları özetle ülke ekonomisine olan katkılarının artırılması ve ülke kaynaklarından daha fazla almalarının sağlanmasıdır. KOSGEB danışmanlığında, firmanızın KOSGEB havuzuna girmesine yardımcı olacak çalışmalar yapılır. Üyelikle ilgili tüm işlemler tamamlandıktan sonra firmanız aşağıdaki desteklerden yararlanacak duruma gelir. Herbir destek için gerekli başvuru ve takip aşamaları da tarafımızca yapılır.

   

  Proje hazırlama kapasitesi düşük KOBİ'ler ile KOSGEB hedef kitlesine yeni dahil olmuş sektörlerdeki KOBİ'lerin de mevcut KOSGEB desteklerinden faydalanması,

  • KOBİ'lerin kaliteli ve verimli mal/hizmet üretmelerinin sağlanması,
  • Mevcut KOSGEB desteklerinin revize edilerek daha fazla KOBİ'nin bu desteklerden yaygın şekilde faydalanması,
  • KOBİ'lerin rekabet güçlerini ve düzeylerini yükseltmek amacıyla genel işletme geliştirme faaliyetlerinin teşvik edilmesi,
  • KOBİ'lerin yurt içi ve yurt dışı pazar paylarını artırmak amacıyla tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin geliştirilmesi.