Günümüzde hızlı nüfus artışı ve sanayileşmeye paralel olarak gıda maddelerinde ciddi problemlerle karşılaşılmaktadır. Bu problemlerin sebepleri üretim, nakliye, depolama safhalarındaki bilgi eksikliğinden kaynaklanan hatalar olduğu gibi maddi kaygılardan kaynaklanan hileler de olabilmektedir. Bu durumlar, gıda maddesinin özelliklerini bozduğu gibi insan sağlığını da ciddi şekilde tehdit etmektedir.

Bu yüzden üretim alanları ve gıda maddesi uzman kişilerce denetlenmeli kontrollü şekilde analizlerinin yapılması sağlanmalıdır.

GENÇ DANIŞMANLIK olarak ürün ve hizmet kalitenizden emin olmak ve daha da geliştirmek istiyorsanız, talimatlarınız doğrultusunda, uzman gıda mühendislerimiz tarafından firma denetimleriniz gerçekleştirilebilir. Ürünlerinizin ve/veya hammaddelerinizin, standartlara ve müşteri taleplerine uygunluğunun kontrol edilmesi için uygun numunelerin alınıp laboratuara uygun şartlarda ulaştırılması ve sağlıklı şekilde sonuçlandırılması sağlanır. Firmanız için yapılan tüm bu hizmetler daha iyi ürün ve hizmet kaliteniz için size raporla sunulur, iyileştirmeye yönelik birlikte yol izlenir.

 • Su Analizi

  Su kontrolleri gıda üretimi ve hijyen açısından çok önem taşımaktadır. Hem üretimde hem de temizlik için kullanılıyor olması suyu gıda sektöründeki en önemli kritik kontrol noktalarından biri haline getirmektedir. Bu noktada sudaki kontrollerin hem mikrobiyolojik hem de kimyasal açıdan yapılması gereklidir.

  Suda yapılacak kontroller için su numunelerinin şüphe taşımayacak şekilde alınmış olması çok önemlidir. Su numunesinin alınacağı noktanın çok iyi temizlenmiş olması ve bulaşmaya neden olmamasının sağlanması gereklidir.

  GENÇ DANIŞMANLIK olarak işletmenizden su numunesi steril şartlar sağlanarak, steril şişeye itinayla alınmaktadır. Numunenizin ilgili laboratuara sorunsuz bir şekilde iletilmesini ve ve en kısa sürede sonuçlandırılmasını sağlamaktayız.

 • Gıda Analizi Hizmetleri

  Gıdalar, bozulma ve zehirlenme kaynakları olan mikroorganizmalar ve hastalık etmeni olan patojen mikroorganizmaların üreme ve gelişmeleri için çok uygun ortamlardır. Bundan dolayı, gıda kaynaklı zehirlenme ve enfeksiyonları önlemek, halk sağlığını korumak, mikroorganizmaların gıdalarda bozulma yapmasını önleyerek gıda kalitesini iyileştirmek amacıyla mikrobiyolojik analizlerin yapılması gerekmektedir.

  Gıdalarda uygulanan mikrobiyolojik analizlerin sağlıklı sonuç verebilmesi için, ilk aşama olan örnek alma işlemi çok önemlidir ve bu konuda uzman biri tarafında titizlikle yapılmalıdır. Mikrobiyolojik analizleri yapmak kadar önemli olan gıda numunesi alma işlemi, belli kurallara görev yapılmalıdır.

  Mikrobiyolojik gıda örneği almında temel ilke, alınan örneğin gıdayı temsil etmesi ve örneğin alındığı andaki mikrobiyolojik koşullarında hiçbir değişme olmadan analizin yapılacağı laboratuvara ulaştırılmasıdır. Bu sebeple örnekler, uzman kişilerce aseptik olarak alınmalı, analiz yapılıncaya kadar yapılarında değişiklik olmamalı ve dış ortamdan gelebilecek bulaşmalar önlenmelidir.

  Özellikle üretim alanlarından gıda örneği alırken çok dikkatli olunmalı, ortam, insan ve hava sirkülasyonu konuları da göz önünde bulundurulmalıdır. Bu açıdan üretim alanlarından gıda örneği alma işlemi titizlik gerektiren, önemli bir işlemdir.

  Türk Gıda Kodeksi 2002/25 sayılı tebliğe göre gıda kontrolörü/ denetçisi tarafından alınmalıdır.

  GENÇ DANIŞMANLIK olarak istediğiniz ürününüzden ve/veya hammaddenizden gerekli analizlerin (fiziksel ve/veya kimyasal) yapılması için, Gıda Mühendisleri tarafından aseptik koşullarda numune alımı, sorunsuz şekilde laboratuara iletilmesi ve sonuçlandırılması hizmeti verilmektedir.

 • Hijyen Denetim Hizmetleri

  Sağlıklı gıdanın üretimi, temini ve tüketiminde hijyen denetimi hayati öneme sahiptir. Çünkü gıdalarla insanlara geçen yüzlerce çeşit hayvan hastalığı, zehirlenmelere neden olan bakteriler, toksinler, zararlı katkı maddeleri, ağır metal ve radyoaktif madde kalıntıları, büyük halk kitlelerinin sağlığını ciddi anlamda tehdit etmektedir. GENÇ DANIŞMANLIK olarak bu konuda bilgili ve deneyimli Gıda Mühendisi danışmanlarımızla, gıda güvenliğinin sağlanması, gıda zehirlenmelerinin önlenmesi, risklerin belirlenmesi ve bunları kontrol edecek sistemlerin oluşturulması ayrıca sektörde artan rekabet dolayısıyla daha da önem kazanan müşteri memnuniyeti ve sadakatini sağlamak amacıyla hijyen denetimi hizmeti vermekteyiz.

  Hijyen Denetiminin Yararları:

  Hem güvenli gıdanın nasıl hazırlanacağı hem de çıkan problemlerin en hızlı şekilde nasıl giderileceği hakkında referans oluşturur.
  Sunduğunuz ürünlerden meydana gelebilecek şikayetlerin azalmasını sağlar. Bu sayede firma itibarı artar.
  Tüketicilerin aldıkları ürünlerin sağlıklı ve güvenli olduklarından emin olmalarını sağlar.
  Mevcut ve/veya gelecekte olabilecek fiziksel, kimyasal, ya da biyolojik faktörlerden doğabilecek tehlikeleri tespit ederek önceden engellenmesini sağlar.
  Tüm çalışanların ortak sorumluluğu sağlanarak etkin bir oto-kontrol sisteminin uygulanmasını sağlar
  Yasal mevzuata uygun üretim ve satış yapılmasını sağlar.

  Hijyen Denetim Prosedürü :

  Yapılan ön incelemeler sonucunda, işletmenin sahip olduğu bölümler ve bu bölümlere ait kritik kontrol noktaları belirlenir.

  Denetimler / Kontroller:

  Yapılan aylık denetimlerde işletme; Mal kabul koşulları, depolama koşulları, işleme/üretim koşulları, satış/servis koşulları, temizlik, dezenfeksiyon, pest mücadele, katı atıklar, alet-ekipman, zemin, duvar, tavan, lavabo-tuvalet, aydınlatma, havalandırma, personel-portör muayenesi, personel-el /vücut hijyeni, personel-kılık / kıyafet ve genel düzen yönünden detaylı hijyen kontrolleri yapılır.

  Laboratuar Analizleri:

  Denetimlerde alınan, personel (el), alet-ekipman ve tezgah yüzeylerine ait swap örnekleri hızlı analiz yöntemleriyle 5 dakikada analiz edilir. Ayrıca işletmenin talebine göre ürün ve suların laboratuar analizleri yapılır.

  Raporlandırma:

  Hijyen denetimi ve laboratuar analiz sonuçları öneriler ile birlikte bir rapor halinde sunulur.

  Yönetimi bilgilendirme:

  Elde edilen sonuçlar, eksiklikler ve öneriler yönetim kadrosuyla paylaşılır. Ayrıca denetim esnasında çekilen fotoğraflar yönetime ve istenilirse çalışanlara sunulur, çalışanlara bu aksaklıklarla ilgili eğitimler verilebilir.

  Sonuç olarak kaliteli ve güvenli gıda üretmek için; Hijyen Denetimleri işletmeye kısa zamanda büyük bir ilerleme sağlar.